Kamila Osipowicz

Psychoterapeutka

Terapia

Oferuję terapie dla osób dorosłych oraz młodzieży (od 14 r.ż). Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Najważniejszą istotą podejścia psychodynamicznego jest relacja terapeutyczna tworząca się pomiędzy pacjentem, a terapeutą. Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami. Terapeuta stawia hipotezy dotyczące życia psychicznego pacjenta, uwzględniając treści wnoszone przez niego podczas sesji, dane biograficzne i dynamikę relacji terapeutycznej. Szczególnie istotna dla terapeuty psychodynamicznego jest analiza zjawiska przeniesienia czyli nieświadomego procesu, który polega na kierowaniu do terapeuty oraz innych osób z otoczenia uczuć, oczekiwań, postaw jakie pacjent doświadczał wobec znaczących osób w przeszłości.

Praca terapeutyczna polega na dostarczaniu pacjentowi nowego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz umożliwienie mu przeżycia doświadczenia interpersonalnego w relacji terapeutycznej, które stanowi bazę do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym. Terapia poprzedzona jest konsultacjami. Początkowo spotkania polegają na ustaleniu kontraktu – pewnego rodzaju umowy – dotyczącego regularności sesji, zasad szczerości i otwartości oraz ustalenie celu terapii.

Psychoterapia dla dorosłych

Z psychoterapii prowadzonej w nurcie psychodynamicznym mogą skorzystać praktycznie wszyscy, którzy potrzebują leczenia metodami psychologicznymi.
Jest ona adekwatną metodą leczenia osób, które cierpią z powodu:

 • zaburzeń lękowych (np. napady paniki, stany lękowe, fobie),
 • dolegliwości psychosomatycznych (np. bóle w klatce piersiowej, migreny, bóle żołądka, problemy dermatologiczne),
 • innych zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym (natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne),
 • zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń osobowości (np. narcystyczne, borderline),
 • problemów ze snem (np. bezsenność, koszmary nocne),
 • zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia).

Ponadto ta forma psychoterapii jest odpowiednia nawet wtedy, kiedy osoba bezpośrednio nieodczuwa objawów nerwicowych lub depresyjnych, cierpi natomiast z powodu:

 • trudności w relacjach interpersonalnych czy partnerskich,
 • braku satysfakcji z życia,
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • trudności w utrzymaniu, stabilnych satysfakcjonujących relacji z innymi.

Formę psychoterapii oraz jej odpowiednie techniki dostosowujemy do indywidualnych potrzeb w zależności od problematyki i możliwości pacjenta. O formie psychoterapii czy podjęciu dalszego kontaktu psychoterapeutycznego decydujemy po kilku (2 - 3) wstępnych konsultacjach diagnostycznych.

Psychoterapia dla młodzieży

 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (agresja, impulsywność, wycofanie i nieśmiałość, niecierpliwość, nadpobudliwość, wewnętrzny niepokój,
 • duża chwiejność emocjonalna, częsta zmienność nastroju, zaniżone poczucie własnej wartości),
 • poczucie rutyny i nudy,
 • trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba, pierwsze, czasami trudne, przeżycia miłości i zawodu,
 • depresje,
 • moczenie nocne,
 • zaburzenia nerwicowe,
 • obniżony nastrój i negatywizm,
 • myśli i próby samobójcze,
 • zburzenia psychosomatyczne,
 • natręctwa,
 • zaburzenia jedzenia,
 • uzależnienia (np. od komputera),
 • trudności w nauce (lęki szkolne, strach przed oceną, problemy z koncentracją).

O mnie

Jestem psychoterapeutką i socjoterapeutką pracującą w nurcie psychodynamicznym. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia Kliniczna i Zdrowia oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Uczestniczę w szkoleniu psychoterapeutycznym Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie w pracy zdobywałam m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku. Aktualnie jestem związana zawodowo z Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku oraz szkołą podstawową w której pracuję z dziećmi i młodzieżą jako psycholog. W gabinecie specjalizuję się w indywidualnej terapii dorosłych oraz młodzieży. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Jako psycholog i psychoterapeutka kieruję się standardami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Kodeksem Etycznym Psychologa.

Cennik

Konsultacje psychologiczne

100 zł

Sesja: 50 minut

Psychoterapia indywidualna

100 zł

Sesja: 50 minut

Wsparcie psychologiczne

100 zł

Sesja: 50 minut